Yoga

Yoga på PUFFA!

PUFFA! erbjuder flera olika typer av yoga för att just DU ska hitta något som passar dig.

Vi har valt att fokusera på lugna yogaformer med stort fokus på andning och närvaro, medvetenhet om kroppen, tankar, känslor och energi. Anledningen till detta är att vi ser att det är just det som de flesta människor behöver i dagens stressade och ständigt ”uppkopplade” samhälle.