Utveckla ditt företag

Ledningssystem

Vi bygger ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, eller utvecklar ett redan befintligt system. Vårt fokus är användarvänlighet, enkelhet och kundanpassning, utan att för den skull missa några standardkrav.

Processkartläggning / Processrevision

Har Ni en process som inte fungerar eller problem i företaget som ni inte hittar? Då kan vi hjälpa Er med en processkartläggning eller processrevision. Resultatet blir en riktig genomlysning av processen, identifiering av felkällor och förbättringsförslag.

Interna revisioner

Ibland kan det vara svårt att hinna med de interna revisionerna, eller att hitta personal som vill arbeta som internrevisor. Då kan vi utföra revisionerna åt Er, enligt Er planering och önskemål. Vi strävar efter att alltid ge ett mervärde i form av många förbättringsförslag som är till nytta i Ert företag.

Avvikelsehantering / Förbättringsarbete

Får ni inte till avvikelsehanteringen? Kommer era problem tillbaka igen? Vi kan hjälpa Er att bygga upp en enkel men effektiv avvikelsehantering och ett bra förbättringsarbete som ger tydliga resultat i Er verksamhet.

Utbildning

Vi kan hjälpa Er med företagsanpassad utbildning på plats hos Er. Det blir kostnadseffektivt och får större effekt då vi kan utforma utbildningen efter Era behov och önskemål. Möjliga områden är t ex ISO9001, ISO14001, ISO45001, interna revisioner, grundläggande miljöutbildning mm

Hyr en kvalitets-­ och miljösamordnare

Är ert företag för litet för att ha en person på heltid som arbetar med kvalitet och/eller miljö? Saknar ni kompetensen i företaget? Hyr då in PUFFA! Utveckling AB ett antal timmar eller dagar i månaden beroende på ert behov!