SCHEMA-ÄNDRING!!!

Med anledning av COVID-19 så gör PUFFA! Yoga ändringar i schemat fr o m måndag 30 mars. Några pass kommer att ersättas av Breathwalk utomhus.

Om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras kan schemat komma att ändras igen.

Gällande schema hittar du här:

http://www.puffautveckling.se/yoga/yogaschema/